hits

desember 2010

årets Romsdaling

I år har Romsdals Budstikke nominert meg til årets Romsdaling. Jeg må innrømme at dette vekker sterke følelser i meg.

Fikk melding av min mor idag morges om at jeg måtte sjekke ut avisen for der stod det gledelig lesning. En bedre start på dagen som dette får en sjeldent. Jeg føler meg litt overvelmet av følelser. Føler meg overekstatisk, lykkelig, varm, priviligert, heldig og stolt, samtidig som jeg føler meg litt ydmyk, at det virker surrealistisk, at det ikke kan stemme. Føler at jeg instinktivt senker hodet litt, ser ned i bakken, sparker litt i grusen og vil si at: trenger ikke stemme på meg, jeg fortjener den ikke, jeg er ingenting, jeg er bare en ussel liten stemme som prøver å bli hørt.

Jeg føler selv jeg er flink til å snakke fint om de rundt meg, gi komplimenter der jeg mener det er rett, rose folk for jobben de gjør. De gangene folk forsøker å "bortforklare" med; neeei, jeg er jo ikke så flink/det var jo ikke så bra, eller liknende blir jeg litt småirritert. Sier at de må ta til seg det positive kommentarene, tillate seg selv å være stolt over seg selv! Samtidig merker jeg at jeg ikke er den beste til å følge disse rådene selv.

Men jeg skal prøve nå: Jeg er stolt over å være nominert, jeg føler lykke over at jobben jeg gjør blir lagt merke til og føler meg enormt priviligert som i det hele tatt blir vurdert til en slik utmerkelse. At noen på denne måten viser at de ser og anerkjenner arbeidet jeg nedlegger hver dag for det jeg tror på og brenner for gir meg en enorm driv- og motivasjonskraft!

Der, nå har jeg sagt det. Innrømmet det. Og det føles godt =)

Ulikt verdisyn

Forståelse og respekt for andre mennesker er for meg grunnleggende verdier, også for de som av ulike årsaker har havnet litt utenfor. Jeg må innrømme at jeg får vondt inni meg når jeg opplever at ikke alle deler disse.

I går ble det i Molde kommunestyre vedtatt ekstra bevilgninger til Frelsesarmeens prosjekt "Jobben". Et viktig lavterskeltilbud hvor rusmisbrukere får anledning til å arbeide og tjene penger. Et tilbud som gir de verdighet, et tilbud som anerkjenner dem som likeverdige mennesker, et tilbud de involverte setter enormt stor pris på. Det er jeg glad for.

Det smerter meg likevel å høre saksbehandlingen og vedtaket. Samtlige i Molde kommunestyre stemte for dette, alle unntatt en representant fra SV. Han mente vi ikke skulle prioritere slikt. Det kan nevnes at samme person var for bevilgninger til et jazz- og kulturhus, for slikt skal man prioritere.

Jeg er opptatt av å vise forståelse for andre menneskers meninger og oppfatninger, og til tross for at jeg ikke alltid er enig med de prioriteringer og valg de tar ønsker jeg å respektere disse. Det er viktig å respektere andres valg, selv om de er ulike fra de du selv ville ha gjort. Men jeg må ærlig innrømme at denne filosofien er vanskelig å holde på i denne situasjonen, sinnet og frustrasjonen i meg blusser opp og jeg klarer ikke fatte og begripe hvordan noen kan mene at slike prioriteringer er rett.

Men igjen - jeg får heller bruke energien på å glede meg over at vedtaket ble gjort, Jobben-prosjektet for økt støtte og at alle brukerne av tilbudet får oppleve gleden over dette

Stoltenberg slår under beltestedet

I dagens VG er Stoltenberg intervjuet om Datalagringsarkivet. Det er stor splid i regjeringen i spørsmålet, og i et forsøk på å overskygge dette velger han å forsøke trekke FrP inn i ringen.

Fremskrittspartiet er enig med de instanser som påpeker den alvorlige inngripen Datalagringsarkivet er i folks personvern og privatliv, og er derfor mot implementeringen av dette.

Problemet for Stoltenberg er at han vet dette er en kamp han ikke kan vinne gjennom sportslighet. Han vet at vi har teknikken, kunnskapen og den politiske slagkraften på vår side. Derfor velger han å slå hardt og kraftig under beltestedet på FrP og andre politiske motstandere.

I intervjuet går han faktisk så langt at han sier at dersom vi stemmer mot et slikt direktiv er det VåRT ansvar at pedofile overgripere går løs. Ved spørsmål om dette ansvaret også ilegges de andre regjeringspartiene, som også er i mot, svarer han at "nei, der er vi enige om å være uenige".

å velge å spille politisk mynt i viktige saker er i seg selv lavmål. å legge skylden for overgrep mot barn på politiske motstandere er så skittent spill at jeg har ikke ord. Vi politikere må ikke bli så blind på meningsmålinger, velgerappell, politisk oppslutning osv at vi glemmer god, gammeldags folkeskikk og respekt for andre. Skjerpings!

Ambisjoner!

PISA-undersøkelsen viser en nedgang i antall elever på det øverste kunnskapsnivået. Vi har altså fått flere elever som klarer seg brukbart, men færre som hevde seg i toppen. Det er et problem!

 

Steve Jobs, grunderen av Apple, sa: Innovation distinguishes between leaders and followers. Fremskrittspartiet vil at Norge skal være en "leader". Vi kan ikke sitte her oppe og juble over at vi er gjennomsnittlig. Vi må satse på å bli best i klassen.

 

Dette krever en mentalitetsendring, både i samfunnet generelt og i skolen spesielt. Læreren spiller en hovedrolle her. Ingen betyr så mye for elevenes læring som læreren. Deres kompetanse og status må styrkes. De må være autoritetspersoner elevene ser opp til, og de må evne å dyrke frem talentene våre. Vi må ha en skole som gir elever mulighet til å utvikle seg. En undersøkelse publisert i høst viste at rundt 25% av elevene, både de som blir sett på som faglige dyktige og de som har større utfordringer i teoretiske fag, følte at de manglet krav i skolen. Skolen er altså ikke utfordrende nok.

 

Vi må gjøre det enklere å ta fag og eksamen på et høyere nivå, og vi må åpne opp for at skoler kan få dele opp klasser etter faglig nivå. I budsjettdebatten i dag er det tydelig at de rødgrønne er livredde for en nivådeling. Eller sagt på en annen måte: De rødgrønne vil ikke ha tilpasset undervisning, og de vil ikke satse på enerne.

 

Jeg synes det er skremmende at skolepolitikerne i landet er fornøyd med å være gjennomsnittlig. Som kunnskapssjefen i Abelia sa

- Kina og India har det travelt. De har minst like store ambisjoner som oss i den globale kunnskapsøkonomien, og de er mange flere enn oss. Vi har det egentlig mye mer travelt enn vi er klar over, dersom vi skal henge med i den globale konkurransen.

 

Det skal sies at det heldigvis er en større enighet omkring skolepolitikken nå enn tidligere. Nå er til og med SV tilhengere av å måle kunnskap. Det går fremover! Jeg håper derfor at de også etter hvert kan komme på bedre tanker og ikke være en bremsekloss i utdanningspolitikken. La oss få en enighet om å ha ambisjoner for fremtiden, og en god tilpasset opplæring for alle!

Liberale muslimer støtter FrP i hijabdebatten

Gårsdagens forslag fra FrP om å forby seksualisering av små barn i skolen ble sablet ned av samtlige politiske partier. Derfor er jeg glad for at nettverket for liberale muslimer (LIM) nå går ut og støtter vårt forslag.

Dette er ikke snakk om å gå inn og regulere hvordan folk kler seg, eller forby et spesielt klesplagg. Dette er snakk om å forby at jentebarn blir påtvunget å bære et politisk symbol på deres egen undertrykkelse. Flere sosialantropologer mener denne hadde sitt inntog gjennom fundamentalistenes inntreden under den iranske revolusjonen i -79. Hijaben har således blitt til et symbol på politiseringen av islam - ikke et uttrykk for religionen i seg selv.

- Hijaben er ikke et uskyldig skaut, som noen vil ha det til å være. Hensikten med å ikle jenter hijab er å kontrollere atferden deres, og ikke minst begrense deres utfoldelse i samfunnet. Det er en klar barneundertrykkende praksis som må motarbeides, sier LIM-leder Tina Shagufta Kornmo.

Og som Human Rights Service så bra uttrykte det: "Slik sett handler hijab ikke om et klesplagg, men om et symbol. Så er spørsmålet: Er det greit at barn er gjort til budbringer for et bestemt budskap?"

Bowling med Hasse Hope fra @Home

I dag publiserer VGTV en ny episode av @Home serien om sosiale medier. I dagens episode vil du se Hasse Hope intervjue Per Sandberg og meg om vår bruk av sosiale medier.

Som kanskje noen av dere vet har Per Sandberg nettopp gitt opp kampen om å være utenfor Facebook. Han er nå en aktiv deltaker og jeg er utrolig glad for at folk får en slik unik mulighet til å kommunisere med vår nestleder. Carl I. Hagen er også med i episoden, men jeg var ikke tilstede når han møtte Hasse Hope så hva de snakket om vet jeg ikke. Derimot la jeg merke til at Carl plutselig dukket opp på Twitter. Hadde Hasse Hope noe med det å gjøre kanskje? :)

Selv om @Home serien kanskje er mer komedie enn alvor, så synes jeg det er flott at VGTV setter fokus på sosiale medier generelt og denne gang hvordan politikere bruker den arenaen. Selv om nye kommunikasjonskanaler byr på en rekke utfordringer (tenker spesielt på personvern) så gir sosiale medier oss politikere mulighet til å kommunisere direkte med folket, uten medias filtrering og sensur. Samtidig er jeg veldig opptatt av å lytte til kommentarer og innspill fra hele folket. Slik er de sosiale mediene en unik mulighet til å la folk komme til med sine kommentarer og meninger i forhold til de forslag og saker vi faktisk arbeider med. Selv bruker jeg å lufte nye politiske ideer og forslag nettopp i disse fora for at folk skal få mulighet til å drøfte disse og komme med nyttige innspill til sakene. I forrige uke leste jeg på forskning.no at NRKs journalister var partiske til fordel for de rødgrønne partiene under TV-utspørringene ved stortingsvalget i 2005. Det understreker bare hvor viktig sosiale medier er og vil være i fremtiden.

Det tar selvfølgelig tid å bruke sosiale medier, men ikke så mye tid at jeg ikke får gjort jobben min som stortingsrepresentant. Jeg hadde aldri brukt sosiale medier hvis jeg ikke tjente noe på det. Da snakker jeg ikke om å tjene penger, men om verdifull dialog med folk flest som hjelper meg å gjøre en bedre jobb på Stortinget.

Sosiale medier erstatter ikke vanlig media som tv, radio, nettaviser og pappiraviser. Men hvis folk flest fortsetter å bruke sosiale medier, så skal jeg som stortingsrepresentant være til stede også der.

Nasjonalt hijabforbud i barneskolen

I dag fremmer jeg et forslag i Stortinget om totalforbud av hijab i barneskolen.

Jeg har full respekt for andre kulturer og religioner. Men barneskolen må være en arena der det kulturelle og religiøse legges igjen hjemme. Når man tvinger barna til å bruke hijab blir de lært opp i et kjønnsapartheid, som forkynner at kvinner er mindreverdige og må dekke seg til for ikke å vekke menns ukontrollerbare seksuelle lyster. å på denne måten gi kvinner skylden for voldtekt er i seg selv alvorlig. Enda verre er det når denne tankegangen går så vidt som vi i dag ser tendenser til, der små barn blir ikledd hijab for ikke å vekke menns begjær. Denne seksualiseringen av barn mener vi i Fremskrittspartiet ikke hører noensteds hjemme - verken i skolen eller generelt.

De sosialistiske partiene roper som regel høyt når man diskuterer kvinnefrigjøring. Men hvor er disse kvinneforkjemperne i saker som dette? Hvor mye ekstremisme tolererer sosialistene i Norge? De skjuler sin feighet rundt dette temaet ved å lukke øynene, fornekte situasjonen og heller gå med paroler 8.mars som "kvinners rett til å ligge øverst". Vi i FrP er opptatt av å kjempe for menneskerettigheter og likeverd, og er ikke redd for å tale også disse kvinnenes sak!

Kunnskapsminister Halvorsen har selv uttalt at barnehijab er uønsket i skolen og at det hemmer barns utvikling. Jeg tar det derfor som en selvfølge at SV støtter forslaget - for de kan vel ikke stemme mot et forslag som vil fremme barns utvikling?

Videoklipp: Hijab seksualiserer unge jenter

Forslaget omtalt i media:

Aftenposten: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article3935824.ece

VG: http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10012044

Nettavisen: http://www.nettavisen.no/nyheter/article3041504.ece

Dagbladet: http://www.dagbladet.no/2010/12/06/nyheter/frp/innenriks/mette_hanekamhaug/hijab/14591346/

TV2: http://www.tv2nyhetene.no/innenriks/politikk/frp-vil-ha-nasjonalt-hijabforbud-3358742.html

IKT-verktøy

Jeg er opptatt av å heve kvaliteten og resultatene i norsk skole. De tiltakene som skal gjennomføres for å gjøre dette må være forskningsbasert. Skolen skal ikke være en arena for å prøve ut nye, gøyale ting.

 

I dagens utgave av Aftenposten kunne en lese om "Fremtidens klasserom" hvor elevene lå henslengt på sofaer under timene og gjorde alt på data. Dette mener jeg er feil. Bruk av IKT-verktøy gjør det lettere å tilpasse undervisningen, opprette flere og større læringsnettverk og gir kompetanse i IKT samtidig som en arbeider med andre fag. Men IKT i skolen skal etter min mening være et verktøy for å oppnå best mulig læring, ikke noe mål i seg selv.  Forskning viser nemlig at det er tavleundervisning og en lærerstyrt undervisning som gir best læring(følg siste link til aktuell rapport).

 

Ja - det er mer populært å snakke om å bruke mer pc, la elevene jobbe mer i grupper, sitte på sofaen og løse matteoppgaver via internett. Men jeg er opptatt av hva som faktisk gir en god skole og best mulige faglige resultater. Jeg er positiv til skolesektorens åpenhet når det kommer til å ønske å implementere nye læringsmetoder, man må ikke glemme det faktiske målet - nemlig best mulig læring for elevene.