hits

juli 2016

Et samfunn for individer?

«Moralisme må ikke forveksles med moral. Moral er å ha standarder for seg selv. Moralisme er å presse sine standarder på alle andre, og tro det er bra.» Kent Andersens innlegg om samfunnsmora...

Norges innhumane narkotikapolitikk

Et kjede er ikke sterkere enn sitt svakeste ledd. Prinsippet gjelder også for samfunnet. Vi defineres etter hvor godt vi tar vare på våre svakeste. Så hvorfor behandler rettssystemet vårt de svakes...

Hatbølgen

Alle offentlige personer har kjent det på kroppen. Den lett overveldende, ekle og nærmest paniske følelsen du får når Twitter-stormen setter i gang. Følelsen av at hele verden er mot deg, angrep fr...

Flere lærere = bedre læring?

Paradoksalt nok er debatten om kunnskap relativt kunnskapsløs. Skolepolitikken de siste tyve årene bærer preg av ideologibasert reformtetthet snarere enn vitenskapelig dokumenterte metoder. Manglen...

En barndom uten å bli hentet...

- Hvordan var det å vokse opp med begge foreldre dine i Nordsjøen? - Perfekt, sier jeg. Og mener det. Mine foreldre arbeider på plattform i Nordsjøen. Min far siden før jeg ble født, mens min mor...

Karriere og barn - umulig kombinasjon?

Debatten rundt foreldrenes tid hjemme har versert i mediene de siste dagene. Det har tegnet seg et bilde av vi blir tvunget til å velge mellom familie og karriere. At det er synd på barn som ikke h...

Kollektiv hets ødelegger demokratiet

Dum. Naiv. Rasist. Menneskehater. Skittenbrun. Bidrar til stigmatisering. Ødelegger samfunnet. Forpester debatten. Skaper fremmedfrykt. Symbolet på alt vondt. Kjært barn har mange navn. Det har ogs...

Når er voldtekt greit?

Jeg gir blaffen i religionen, kulturen og hudfargen din. Jeg bryr meg ikke om hvilke holdninger du har lært hjemme om kvinners (manglende?) verdi. Ingenting forsvarer vold og overgrep, og det skrem...