hits

mars 2016

Alle kjenner apen

Fotograf: Morten Andenæs   «Hva ser du?» spør han nysgjerrig, psykiateren. Jeg stirrer på fotografiet som viser så lite, men betyr så mye. Et bilde blottet for effekter og bakgrunnsstøy, og ...

Oslo - en kommuniststat?

Ideen bak kommunisme og diktatur er god. Styreformen er effektiv, manglende behov for samarbeid gir mer forutsigbarhet og det er lettere å tenke langsiktig. Problemet er ikke at makten er plassert ...

Gründerne Norge er avhengig av!

Dette er et gjesteinnlegg fra en av mine beste venninner, Liv-Runi Antonsen. Hun er en dyktig gründer som viser pågangsmot, stå-på-vilje og leder ann den nye generasjonen risikovillige og hard...

Sykdom på salg

En av fire nordmenn er overvektig og tallet er økende. 1000 mennesker utvikler diabetes type 2 hver måned. Barnefedmen øker og hjerte-kar-sykdommer blir stadig mer utbredt. Butikkene selger sukkerb...

7 magre år - 7 fete?

For 7 år siden holdt jeg min første landsmøtetale. ------->  https://www.youtube.com/watch?v=X3sRFvfaoLg Den er trist å høre på. Den er trist fordi den like så gjerne kunne vært holdt i d...

Er etnisitet relevant?

Med jevne mellomrom går antirasister og feministers demonstrativt gjennom avisen «en tilfeldig dag». Antall innvandrere/kvinner avbildet i avisen sammenliknes opp mot norske menn. Er menn høyere re...

For smart for yrkesfag?

- Du som har så gode karakterer må jo velge allmennfag. Lærerens vennlige øyne smilte overbærende til meg over brillekanten. Formaningen kom med de beste intensjoner og avdekket et alvorlig proble...