hits

mars 2013

Mobbing - ikke så viktig?

De som er blitt mobbet i barndomsårene har vesentlig større risiko for å utvikle spilleavhengighet i senere alder, melder ny forskning.

Nok en gang ser vi at et samfunnsproblem stammer fra mobbing. Nok en gang ser vi eksempel på hvordan menneskeskjebner blir ødelagt av trakassering. Nok en gang blir alvorligheten av mobbing synlig.

Da er det for meg forbausende, provoserende, skuffende og rett og slett ufattelig trist at arbeidet for forebygging og bekjemping av mobbing fremdeles står på stedet hvil.

På sitt landsmøte i helgen adresserte SV de store løftene for hva de ønsket å gjøre med skolen. Lite snakket de om hvorfor de ikke har gjennomført detet de første åtte årene, men det er en annen sak. Mobbing var ikke en prioritet. Mobbing ble ikke nevnt. Hvordan klarer en å neglisjere dette ?

Et godt læringsmiljø og trivsel er avgjørende for barnas læring. En situasjon hvor barnet opplever vold, mobbing, trakassering, sjikane eller liknende skaper selvsagt ikke trygge rammer for læring. Vi i Fremskrittspartiet mener at å forebygge mobbing bør være en fanesak både for å sikre elevenes læring, men også for å unngå de mange tragiske skjebnene en ser på grunn av mobbing.

SVs "superløft" for skolen

SV har sittet i regjering i snart 8 år. I samtlige har de hatt statsrådene med utdanning som hovedansvar. Derfor blir det rimelig søkt da de nå tar til orde for store omveltninger i skolen som valgpropaganda.

På landsmøtet tok de til orde for tre fanesaker for skolen de ønsket å gjennomføre. Mysteriet om hvorfor de ikke har gjort noe de første åtte årene forblir uløst. De tre sakene var mer leksehjelp, skolemat og fysisk aktivitet. I og for seg gode saker.

Leksehjelp ble innført få år siden. Problemet er at det ikke stilles kompetansekrav til den som yter hjelpen, noe som gjennom forskning har vist seg å kunne spille svært negativt ut. I tillegg får ikke skolene selv bestemme hvilke trinn denne skal gis på slik at flere steder er tiltaket blitt satt inn på feil klasser.

Når det kommer til skolemat har jo dette vært en lovnad i mange mange år, noe som resulterte i en halv banan til enkelte skoleelever. Ikke helt det saliggjørende løftet for skolenorge med andre ord. Jeg er opptatt av hva som gir god læring. Rett ernæring gir bedre læring så ideen er jeg positiv til, men den halvhjertede gjennomføringen blir for meg mer en latterliggjøring av tiltaket enn noe annet.

Fysisk aktivitet har vært en hjertesak for Fremskrittspartiet de siste årene, og senest i fjor fremmet vi forslag om å innføre en time fysisk aktivitet hver dag. Og hvem stemte mot? Samtlige partier - inkludert SV. Var det forslaget i seg selv eller heller forslagsstillerne de var i mot montro? Politisk polemikk er tydeligvis viktigere enn helse- og læringstiltak for barn. Ikke en vellykket strategi fra SVs side, tatt i betraktning meningsmålingene hele denne regjeringsperioden.

Jeg er, i likhet med de fleste av dere, lei av politikere som slenger «du sa det», «dere gjorde det» og «vi sa det først». Men jeg må innrømme at det er svært vanskelig å la være når regjeringspartiene gang på gang (på gang på gang) stemmer mot våre forslag for å så fremme det samme i ettertid. Eller når de gjentatte ganger sier en ting og gjør noe annet. Eller verst - bedrar velgerne ved å fremsette påstander om hva de ønsker å gjøre for å i ettertid ikke gjennomføre en brøkdel av det engang.