hits

februar 2017

Kristne leger vil nekte å følge loven

Jeg har både forståelse og respekt for at vi mennesker har ulike moralske og religiøse overbevisninger. Det jeg ikke forstår er hvorfor noen mener egen (over)tro skal gjelde over norsk lov og individers rettigheter.

Kristne leger mener det bør være reservasjonsrett ved egg- og sæddonasjon. Altså at leger tilhørende en spesifikk religiøs tro skal få unntak fra å utføre medisinske handlinger som er nedfelt i loven skal være tillatt (eggdonasjon er det ikke åpnet for enda, men det burde det bli..). Det håper jeg de ikke får gjennomslag for.

«Barn skal ha mulighet til å vokse opp med en reell mor og far» sier generalsekretær Magnar Kleiven. Ingen av oss er uenig i det. I en ideell, utopisk verden vil alle barn bli født inn i et lykkelig ekteskap, far og mor, søster og bror, bare lykke og velstand. Men verden er ikke ideell. Så langt derifra. Selv om disse legene liker å tro at Gud designet en perfekt og velfungerende verden er faktumet et annet. Over halvparten av nordmenn skiller seg. «Mine, dine, våre» hva gjelder barn og familier er mer standarden enn unntaket. Lik det eller ei - utviklingen skjer og vi må forholde oss til de endringene som kommer. Da gjelder det å utforme politikk og rettigheter som passer utviklingen. Strutsepolitikken ved å stikke huet i sanda og late som den ikke skjer gagner ingen.

Jeg mener er at barna skal ha mulighet til å vokse opp med omsorgspersoner som vil det beste for barnet. Det være seg mann og kvinne, enkeltforeldre, adoptivforeldre, foreldre av samme kjønn eller annet. Det viktigste er at barna får mulighet til en trygg og god oppvekst. At det er med en «reell mor og far» som Kleiven ønsker er ikke gitt at er fasiten. Men viktigst - uavhengig om personlig overbevisning for hva som er rett og ikke når det kommer til familiekonstellasjoner og oppvekstsvilkår har det ingenting med yrkesutøvelsen din å gjøre.

Norsk lovgivning åpner for sæddonasjon. Når du er utdannet lege medfører det også et ansvar for å gjøre de lovpålagte oppgavene som yrket innebærer. Det inkluderer sæddonasjon. For hvordan skulle det gå dersom alle yrkesgrupper i Norge skal kunne nekte å utføre lovpålagte oppgaver fordi de selv mener «det er feil»? Hva med leger som har en religion som er mot blodoverføring, skal de nekte å gi en døende pasient behandlingen? Hva med helsesøstre som mener vaksinering av barn er feil, skal de kunne nekte å gjennomføre vaksinasjonsprogrammene på skolene? Hva med leger som tilhører en religion hvor kjønnslemlestelse av barn er greit, skal de få lov til å skjære i stykker underlivet på jentebarn i Norge?

Samfunnet vårt er bygget på lover og regler som gjelder oss alle. Uenig i disse eller ei, norsk lov skal følges. Privatliv og yrkesliv er to forskjellige ting. Du har rett til å tro og mene det du ønsker på fritiden din, men i jobben har du plikt og krav til å følge de arbeidsoppgaver som yrket bringer med seg. Det gjelder også bakstreverske, kristne regler som vil nekte barnløse kvinner tilgang til sæddonasjon.