hits

februar 2011

Honnør til VG!

I tider hvor politikerne snakker svada, hvor regjeringen er handlingslammet og hvor ord synes viktigere enn handling reagerer folket. Regjeringens totale mangel på handlekraft har ført til at VG har startet kampanjen Bry Deg .

Jeg er utrolig glad for at kampanjen er satt i gang og at det manes til kamp mot et av våre største problemer i dag. Ikke bare i skolen, men i samfunnet generelt! Fremskrittspartiet har ført en kamp mot mobbing i flere år, og spesielt de to siste årene har vi forsøkt å presse Regjeringen til handling, men regjeringspolitikernes har arrogant nedsablet samtlige forslag til tiltak.

Jeg synes det er flott når media også er med på å presse Regjeringspartiene, for kanskje vil frykten for negativ omtale føre til at Regjeringen faktisk gjør noe. Jeg håper og tror denne kampanjen bidrar til å presse Regjeringen til å ta til fornuft og stemme for Fremskrittspartiets mange gode tiltak mot mobbing!

Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti har flertall på Stortinget og de bør være sitt ansvar bevisst.

Forlanger handling!

De foreløpige rapportene fra tilsynet med elevenes læringsmiljø landet over viser at kun 1 av 99 skoler ikke har brudd. Hvor mange av de 98 skolene tror du vil oppleve konsekvenser?

Tilsynet har undersøkt om skolene etterlever elevenes rett til et godt fysisk og psykososialt miljø, og regulerer således klasse-/undervisningsrom, skolebygg, sanitære forhold og mobbing. Felt som er svært viktige at ivaretas slik at elevene skal trives og ha et godt læringsmiljø. At kun én skole ikke bryter reglene som skal sørge for at dette er bra for elevene, er bekymringsverdig.

Som jeg har skrevet om i flere tidligere blogginnlegg er mye av utfordringen i dag at det ikke foreligger sanksjoner ved brudd på loven. Dette tilsynet viser det FrP har visst om og tatt til orde for lenge og gjentatte ganger, nemlig at elevenes arbeidsmiljølov ikke respekteres. Flere saker er blitt forsøkt løftet frem av elever og foresatte, og forsøkt prøvd for retten for å kjempe for rettssikkerhet og rettferdighet. Ingen av sakene har ført frem.

Dette tilsynet er det eneste "tiltaket" Regjeringen har satt i gang iløpet av nesten to år, i arbeidet mot mobbing. Nå forventer vi i alle fall at rapporten tas tak i, avvikene belyses og rettes opp i. Ikke gjennom å bestille en ny utredning, ikke ved å føre tilsyn tre år til - men å sørge for at rettssikkerheten og rettighetene til disse elevene nå styrkes og ivaretas!