hits

januar 2017

Livmor til leie

Det er på høy tid at politikere klatrer ned fra sin moralske høyborg, legger subjektive følelser til side og åpner for en konstruktiv, rasjonell debatt rundt surrogati. Detaljstyring av individers valgfrihet og pushing av egne moralske overbevisninger hører ikke hjemme i et liberalistisk samfunn.

Stadig flere norske par velger å benytte seg av en surrogatmor. Surrogati har vært gjenstand for debatt flere ganger, men enda er det ingen politiske partier som tør å åpne for dette. Det finner jeg bakstreversk og dobbeltmoralsk.

Statens oppgave er å sørge for en god infrastruktur, sikkerhet for dens borgere og et samfunn hvor det ikke foreligger strukturelle hindringer for individets muligheter for å oppnå livet en ønsker. Utenom det mener jeg staten skal tilstrebe mest mulig frihet for enkeltmennesket, frihet til å ta egne valg og styring over eget liv. «Min frihet slutter der din begynner» er en rettesnor som burde gjelde all lovgivning. Årsaken til hvorfor enkelte velger å bruke surrogatmor er irrelevant. Avtalen og transaksjonen for en slik handling er noe staten overhodet ikke har noe med.

Fornuft og følelser er to ulike ting, og dessverre utformes mye av politikken ut fra følelser. Logos er nærmest fraværende i den politiske debatten, og i mangel på god argumentasjon og fornuftige avgjørelser blir pathos nesten alltid den avgjørende faktoren for politikernes argumentasjon. Politikernes og majoritetens manglende evne til å tenke rasjonelt og objektivt skaper en politisk debatt basert på enhver tid sittende politikernes subjektive illusjon om hva som er etisk korrekt. Jeg mener etiske og moralske avveiinger ikke har noe i den politiske arenaen å gjøre, da den alltid er farget av personers synsing.

Det er organisasjons- og religionsfrihet i Norge. På samme måte mener jeg det bør være frihet til egne etiske prinsipper og moral som en velger å leve etter. Det er ikke alltid en forstår andres synspunkter og handlinger, men en skal likevel respektere dem. Det er jo akkurat det som gjør oss til unike individer. Politikernes forsøk på å tre egne etiske og moralske vurderinger over hodet på individet er for meg en unødvendig inngripen i min frihet.

Bioteknologinemda er delt i synet på hvorvidt det skal åpnes for surrogati i Norge. Noe av argumentasjonen bunner nettopp i de «etiske dilemmaene» det vil gi. Samtidig ser vi at flere land, blant annet USA, India, Russland, Danmark, Nederland, Spania og Storbritannia har åpnet for surrogati. Stadig flere norske borgere benytter seg av tilbudet i andre land. Det vil være umulig å forby norske par i å benytte seg av ordningen i utlandet, da det vil være et forbud som er nærmest umulig å følge opp. Derfor finner jeg forbudet i Norge er dobbeltmoralsk. En kan ikke si at surrogati ikke skal være lov i Norge samtidig som en ikke straffeforfølger de som gjør det i utlandet. Og dersom en velger å opprettholde forbudet av etiske grunner: hvorfor mener man det er «mer etisk korrekt» å shoppe billige surrogatmødre i India, men ikke fra norske kvinner?

I en velfungerende markedsøkonomi er transaksjoner mellom mennesker grunnleggende. Kjøp og salg av varer og tjenester er en mekanisme som er sørger for at økonomien fungerer. Så hvorfor skal en trekke en oppkonstruert skillelinje over hva som er lov å selge og ikke? Vi mennesker bytter tjenester for penger hele tiden. Det være seg konsulenten som selger sine råd, vaskedamen som vasker kontoret eller legen som opererer mennesker. I likhet med at jeg mener det er en selvfølge at det å selge seksuelle tjenester skal være lov (se tidligere blogginnlegg: http://hanekamhaug.blogg.no/1367920156_hvem_eier_kroppen_min.html ), mener jeg at å «leie ut livmoren min» er en rett jeg har. Min kropp - mitt valg. Jeg er et frittstående, tenkende individ og bør ha en grunnleggende rett til å bestemme over min egen kropp. Dersom jeg velger å ta betalt for å bære frem noen andres barn er det mitt valg og andre sine tanker om dette er irrelevant. Således har staten ingenting med handlingen å gjøre. Argumentasjonen om at det er «etisk feil» å ta penger for en slik tjeneste vitner mer om sviktende grunnlag for å nekte handlingen, fremfor objektive vurderinger om hva som bør være tillatt i samfunnet.

Når skal politikerne åpne for en fornuftig, pragmatisk debatt om surrogati?

Jeg heier på Sophie Elise!

Bloggeren Sophie Elise vant to priser på årets Vixen Blog Awards. Kun timer etterpå kunne jeg lese sarkastiske, stigmatiserende og nedlatende kommentarer på flere sosiale medier. Uverdige kommentarer jeg gremmes over å lese.

Det er mye fokus på mobbing i dagens samfunn. Voksne mennesker som «uffer» seg over dagens ungdom og mobbingen som skjer på skolene og på nettet. De rister oppgitt og bedrevitende på hodet og undrer seg over hvordan dette utviklingen har skjedd. Minutter senere logger de samme voksne menneskene seg på sosiale medier og sprer møkk om andre mennesker. Kvinneguiden er for eksempel flaueste og en av de mest groteske hetseforumene jeg har lest (ja verre enn «mannegruppa Ottar». Og de reflekterer ikke over det engang. Mange av de samme kvinnene spyr ut av seg hvor grusomt forbilde Sophie Elise er for dagens ungdom. For å si det sånn - jeg vil heller at mine barn skal ha et forbilde som har samfunnsengasjement, egne meninger og som tør å si dem, enn sinte, middelaldrende og misunnelige kvinnfolk som mobber tenåringsjenter gjennom et anonymt nick på internett.

Jeg har stor respekt for Sophie Elise. Hun vant (velfortjent) prisen for årets bloggbusiness og årets blogger. Fra en sped begynnelse på pikerommet og sminkesnakk, har hun gjennom årene etablert en av Norges mest leste blogger, gitt ut bok og fremmet flere politiske meninger. Jeg er langt ifra enig med mange av hennes politiske standpunkt, men jeg har respekt for de meningene hun står for. Hun argumenterer ofte saklig for sine synspunkt og har ved flere anledninger vist at hun faktisk setter seg inn i sakene hun omtaler. Det er ikke akkurat en selvfølge i dagens debattklima.

Sophie Elise mottar kritikk, hets og trakassering hver eneste dag. Likevel velger hun å fortsette. Likevel har hun bein i nesa og står for det hun mener. Hun legger hodet på huggestammen mens rekken av misunnelige, empatimanglende, bedrevitende «voksne» mennesker stiller seg gladelig i kø for å delta i den offentlige halshuggingen. Gapestokken i Norge er enda hyppig i bruk. Hvorfor fortsetter Sophie Elise med bloggingen? Fordi hun har troa på det hun gjør. Fordi hun mener det er viktig at noen tør å ta opp de kampsakene hun brenner for. Fordi hun nekter å la voksne, sinte og sjalu mennesker (hovedsakelig kvinner) ha definisjonsmakten i samfunnet vårt. Og det respekterer jeg henne for.

Det er jo en opplest og vedtatt sannhet i at det ikke går an å BÅDE være pen og smart.

Jeg tror mye av hetsen mot Sophie Elise bunner i utseendet hennes. Det er jo en opplest og vedtatt sannhet i at det ikke går an å BÅDE være pen og smart. Du må jo være enten eller. Dersom du i tillegg har valgt å fikse på utseendet ditt har du mistet retten til å mene noe om noe som helst. Da er du per definisjon et «plastikktroll» som ikke har krav på egne meninger. Eller gud forby - har noe smart å si. Sorry å måtte skuffe deg, men silikon i puppene er ikke ensbetydende med silikon mellom ørene. Jeg finner det forkastelig at det er akseptabelt å trakassere og åpenlyst mobbe mennesker. Akseptert å forsøke å redusere deres verdi og fjerne deres stemme som individer fordi de har tatt andre valg enn deg selv. For meg handler respekt for mennesker også respekt for de valgene de tar, uavhengig om du ville tatt de samme valgene. Folk, her ofte voksne mennesker, sin manglende evne til å godta at andre er forskjellig og åpenlyst mobbe unge bloggere som Sophie Elise gjør meg kvalm. Det hjelper ikke å ha antimobbe-kampanjer på skolene når ungene lærer at hets og mobbing er greit over middagsbodet.

Stå på Sophie Elise - jeg håper du går all in og drar en hatrick på neste års blog awards!

 

Mer dyreslakting i barnehagene!

«Jeg er vegetarianer fordi jeg synes ikke vi skal drepe dyr», skrev den politiske korrekte tenåringsjenta på bloggen sin. Dagen etter postet hun bilde av kjøttdeigen til middag. Den kom jo bare fra frysedisken på Rema.

Aldri før har nordmenn kastet så mye mat. Nesten en tredjedel av all spiselig mat havner rett i søpla. God økonomi, latskap og uvitenhet bidrar til at vi knapt ofrer en tanke på hvor ille dette faktisk er. Det forundrer meg at mens flertallet av politiske korrekte, utdannede og «miljøbevisste» mennesker krangler om bensinpriser og rabatt på «økologisk sunn mat», så driter de samme menneskene i den manglende bærekraften i matskastingen.

Tusenvis av mennesker dør i verden av sult hver dag. Industrielle land beslaglegger store arealer med matjord for å produsere biodrivstoff. Slik kan rike mennesker kan kjøpe seg bedre samvittighet mens andre deler av verden sulter. Samtidig lever vi i et samfunn av overflod og kaster tonnevis av mat uten å rynke på nesa engang.

Jeg tror og håper mye av problemet stammer av uvitenhet og ikke ondskap. Vi har ikke lengre et forhold til maten vår. Kjøttdeig er ikke den søte lille grisen du ser på youtube, men en plastpakke i disken på Rema. Vi trenger å bli opplært på ny. Vi trenger å vite mer om naturen og næringskjede, og dermed gjenvinne respekten for de råvarene vi er så heldige å ha tilgang på.

Den siste uken raste debatten rundt en barnehage som tok med barna på reinslakting. Mange var svært opprørte og mente det var grusomt å ta med «de stakkars barna» for å se på noe så grusomt. Hva da grusomt? Mennesket har i årtusener levd på naturen, både på planter, grønnsaker og dyr. Det er en naturlig del av kretsløpet og næringskjeden. Barna bør vite hvor maten vår faktisk kommer fra. Generasjon «ynkelig og skjermet» må stanses. Respekt for naturen, maten og dens opprinnelse er viktig, både for å redusere matsvinn og sørge for en bærekraftig matproduksjon fremover.  

Hvem bryr seg egentlig om folk flest?

MDG gjør det igjen. Slenger om seg med velmente, men lite gjennomtenkte forslag som skaper store problemer for tusenvis av mennesker. En må spørre seg selv når partiets barnesykdommer skal forsvinne og ansvarlighet ta over.

På få dagers varsel innfører MDG forbud mot bruk av dieselbiler i Oslo. Forslaget kommer av for høy luftforurensning og er således forståelig. Alle vi Oslo-boere ønsker en frisk og sunn luft. Problemet er at målet helliger ikke alltid midlet, og forslaget er så lite gjennomtenkt at det minner mer om en desperat krampetrekning enn løsning på et reellt problem.

Det er flere tiltak som kan og burde blitt gjort for å bedre luftkvaliteten i Oslo. Flere av de som stemte på MDG hadde (et naivt?) håp om at deres stemme skulle føre til en bedre miljøpolitikk i Oslo. De tok dessverre feil. Kollektivtilbudet blir stadig dyrere, byråd Lan Marie insisterer på taxikjøring og MDGs egne Hansson kjører en forurensende SUV. Dem om det, vi vanlige folk tar uansett regninga. Vi må jo ikke glemme det viktige miljøtiltaket MDG sørget for, nemlig å sponse 5000 rikinger i Kollen med elsykler. Når luftforurensingen er alarmerende høy er det et resultat av manglene evne til å tenke mer langsiktig og ta forhåndstiltak før krisen oppstår.

Det som forundrer meg med dieselforbudet er at de umulig kan ha tenkt gjennom konsekvensene på forhånd. Hvem skal håndheve dette forbudet, og på hvilken måte? Har Oslo-politiet blitt gitt ekstra midler for å følge opp tiltaket, eller går det utover eksisterende budsjetter? La oss gi blaffen i forebygging av kriminalitet, offeromsorg og arbeid mot organisert kriminalitet - la oss ta miljøsvinene som kjører på feil type drivstoff.

Jeg har bodd i Oslo i snart ti år, og har aldri eid bil. Daglig tar jeg kollektivtransport, og daglig tenker jeg over hvilke konsekvenser det ville fått dersom den stappfulle bussen hadde kræsjet. Kapasiteten er sprengt og det eneste positive med overfylte busser er vel at dersom vi hadde kollidert hadde kanskje alle menneskene ombord dempet fallet mitt. Har MDG tatt høyde for at flere tusen mennesker blir tvunget til å ta kollektiv fra og med i morgen, og hvem i så fall tar regningen? MDG har allerede økt billettprisene, skal de økes enda mer?

Videre har vi de som er tvunget til å bruke bilen. Mennesker hvor foreldrene arbeider på to forskjellige steder, med to-tre barn som skal leveres i ulike barnehager og skoler. Hva skal de gjøre? Mange barnehager og skoler åpner ikke tidsnok til at de «bare» kan troppe opp klokka seks om morgenen for å dumpe barna slik at foreldrene selv rekker å dra på arbeid. Og selv om MDG og resten av byråkratene kan velge hjemmekontor eller stikke innom kontoret utenom rushtid, så er ikke alle like privilegerte som dem. Hvordan skal småbarnsfamiliene løse kabalen?

Dieselforbudet er lite gjennomtenkt og en kortsiktig løsning på et voksende problem. Det som bekymrer meg mest er egentlig ikke tiltaket i seg selv. Det som bekymrer meg er den totalt blottede forståelsen for eller evnen til å sette seg inn i andres hverdag. Eventuelt forstår MDG problemene, men hopper elegant over dem. For hvem bryr seg egentlig om folk flest?