hits

Det starter ikke med drap

kommentarer

Det starter ikke med en knyttneve og et spark. Kvelertak og drapstrusler. Det starter i det små. Gjentatt og eskalerende psykisk trakassering og nedbryting over lengre tid først. Han gjør deg klar for volden, bryter deg ned slik at du blir mer mottakelig. Du når punktet hvor du tenker at det er din feil, lukker øynene og tar imot.

Norge skårer høyest på nesten alle levekårsundersøkelser. Vi har et av verdens beste velferdssamfunn- og strukturer, vi har lite kriminalitet og vi lever (på papiret) i verdens mest likestilte land. Vi har det bra i Norge, og er frie individer som uavhengig av kjønn, religion, etnisitet og seksuell legning er likestilt gjennom loven.

Samtidig har vi har vi mellom 75.000 ? 150.000 personer som utsettes for vold i nære relasjoner hvert eneste år. Nesten 1 av 10 kvinner har blitt utsatt for vold fra sin partner. 10% av kvinner har blitt utsatt for voldtekt, og partnerdrap er stabilt høyt i Norge. Vold og undertrykkelse av kvinner er vår tids største likestillingsproblem, og likevel ties problematikken i hjel.

For litt over en måned siden kunne vi lese i VG at mens alvorlig vold, ran og drap var redusert, var forekomsten av partnerdrap stabilt høyt. Vi har den siste tiden sett flere eksempler på grov mishandling og drap fra partner og nære slektninger. kanskje den mest brutale volden av dem alle. Volden begått av den som er deg nærmest, den du stoler på.

Vold i nære relasjoner starter ikke med drap

Norske Kvinners Sanitetsforening fikk TNS Gallup til å gjennomføre en spørreundersøkelse om partnervold. Den viste at den store majoriteten av kvinner som hadde opplevd «mindre alvorlig vold» som klyping, lugging og slag med flat hånd, også hadde opplevd slag med knyttneve, blitt banket opp eller truet med våpen. Undersøkelsen viser oss at skal vi klare å bekjempe den grove volden, må vi samtidig ta tak i den mindre alvorlige. Vold i nære relasjoner starter ikke med drap. For svært mange kvinner starter det med sjalusi, sosial kontroll og manipulering - psykisk mishandling som er lettere å skjule ? og vanskeligere å avdekke.

Hvordan skal vi hjelpe disse kvinnene? Hvordan skal vi kunne identifisere, gripe tak i og hjelpe voldsutsatte kvinner ut av en destruktiv livssituasjon? Kun 1 av 5 voldsutsatte kvinner kontakter hjelpeapparatet. Det betyr at 80% av voldsutsatte kvinner aldri ber om hjelp. Det betyr at akkurat nå har vi rundt 100.000 kvinner som lever med vold, trakassering og potensielt i fare for sitt eget liv. Det betyr at i verdens mest likestilte land tier vi ned titusenvis av kvinners daglige lidelser og frykt. Og det betyr at ingen av oss burde ha samvittighet til å ikke si ifra.