hits

Brynjar Meling har et forkastelig menneskesyn

kommentarer

Voldtekt er en grusom voldshandling. Flere voldtektsoffer sliter med et liv med angst, skyldfølelse og varige mén. Handlingen er grotesk og viser total mangel på empati og respekt for andre mennesker. Advokat Brynjar Meling deler tydeligvis ikke den samme oppfatningen.


Foto: Paul Weaver/NA Bilder

I et intervju med VG går Brynjar Meling til forsvar for en person som har voldtatt åtte ulike kvinner. Åtte enkeltindivider, mennesker. Åtte forsvarsløse kvinner som ble trampet på og utsatt for grusomme overgrep. Årsaken? De hadde et yrke Meling ikke liker.


 

Sexindustrien blir av mange sett på som skitten. Folk liker å sette seg på sin egen høye hest og rette sin subjektive moralske pekefinger mot andre. Vi forbyr ting vi ikke liker, og vi liker ikke «horer». Vi ser ned på sexarbeiderne og nekter å anerkjenne det faktum at de faktisk er mennesker de og. Samfunnets kollektive fordømmelse av kvinner og menn som har valgt å arbeide i sexindustrien er for meg forkastelig.

Mener vi virkelig at ens yrke skal bestemme ens verdi?

 

Forbudet om kjøp av sex vitner om en manglende evne til å respektere enkeltindividers frie valg. Samtidig viser det også hvordan fornuft går foran følelser når det gjelder hva vi mener skal være tillatt eller ikke. I vår iver etter å heve oss selv ved å tråkke på andre liker vi å ha en svak gruppe å trampe på. Sexarbeiderne er således en fin gruppe. De stemmeløse. De skitne. Jeg blir provosert når feminister som liksom skal bry seg om kvinner velger å drite i hva kvinnene selv sier. De ignorerer fullstendig hva sexarbeiderne selv ønsker og forteller, for det er jo ikke så viktig. Hvem gidder vel å lytte til de stemmeløse?

Jeg blir provosert når feminister som liksom skal bry seg om kvinner velger å drite i hva kvinnene selv sier.

 

 

Brynjar Meling er et godt eksempel på samfunnets manglende evne til å likestille mennesker. Alle mennesker er like mye verdt, om du så er sexarbeider, vaskehjelp eller advokat. For ja Brynjar -  jeg likestiller faktisk de som selger sex med deg som er advokat. Menneskets ukrenkelige verdi skal ikke avgjøres av yrke, status eller lønn. I tillegg illustrerer det hvordan individets valgfrihet på alt for mange områder er innsnevret i Norge. Valgfrihet er bra det så lenge du velger det jeg mener er rett, later til å være mantraet.

 

Jeg lever etter andre regler. «Min frihet slutter der din begynner» er mitt mantra. Så lenge ikke mine valg går utover deg forbeholder jeg meg retten til å gjøre dem også. Jeg har selv sterke meninger om sexkjøp.
les:
http://hanekamhaug.blogg.no/1455382194_sl_et_slag_for_salgba.html og http://hanekamhaug.blogg.no/1367920156_hvem_eier_kroppen_min.html
Men det betyr ikke at jeg ikke respekterer de som arbeider med det. Jeg lar det heller ikke farge min objektive vurdering for hva som skal være tillatt eller ikke. Jeg forventer ikke forståelse for alle mine valg, ei heller forventer jeg å forstå alle andres. Men jeg forventer aksept for mine valg uten at det skal påvirke min verdi som menneske.