hits

Flere lærere = bedre læring?

kommentarer

Paradoksalt nok er debatten om kunnskap relativt kunnskapsløs. Skolepolitikken de siste tyve årene bærer preg av ideologibasert reformtetthet snarere enn vitenskapelig dokumenterte metoder. Manglende forskning på feltet har vært en av årsakene.

En av de store og tilbakevendende debattene har vært knyttet til lærertetthet. Skal vi prioritere flere lærere eller bedre lærere? Polariseringen er tydelig. Venstresiden og Utdanningsforbundet roper om flere lærere, høyresiden (meg selv inkludert) roper om videre- og etterutdanning av lærere. Flere vs bedre har vært mantraet.

Felles for debattdeltakerne har vært mangel på forskningsbasert dokumentasjon. Det er forbausende lite forskning på skole- og utdanningsfeltet, og de resultatene er gir sprikende konklusjoner. Enkeltstudier som Utdanningsforbundet har viftet med viser suksess med flere lærere, mens andre studier viser at en god lærer er viktigere enn flere. Således har vi hatt en lite konstruktiv debatt hvor alle forsøker slå i hjel hverandre med egne rapporter.

Forskjellen er Høyre og FrP sin vilje og evne til å faktisk gjøre noe. Gjentatte ganger har vi vist at tomme ord, løfter og svada-prat hørte den rødgrønne regjeringen til. Vi er opptatt av handling. Kunnskapsministeren igangsetter nå forskningsprosjektet Two Teachers. Et flott initiativ som vil gi oss gode tall og analyser på hva som faktisk gir best læring. Jeg er spent på resultatet og gleder meg til å se hvordan en implementerer kunnskap herfra inn i reell politikk. Norge er og skal være en kunnskapsnasjon og da nytter det ikke å bygge opp et utdanningssystem på svada.