hits

Når er voldtekt greit?

kommentarer

Jeg gir blaffen i religionen, kulturen og hudfargen din. Jeg bryr meg ikke om hvilke holdninger du har lært hjemme om kvinners (manglende?) verdi. Ingenting forsvarer vold og overgrep, og det skremmer meg at aksept for dette eksisterer.

Misforstått og naiv snillisme gjennomsyrer norsk innvandrings- og integreringsdebatt. I politisk korrekthetens navn proklamerer venstresiden at vi må fokusere på forståelse. Symbolske og estetisk fine, men akk så innholdsløse, floskler som dialog, forståelse og aksept blir stadig misbrukt i arbeidet med å forsvare groteske handlinger. Kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og vold mot familiemedlemmer forsvares og forklares gjennom kultur og religion. Venstresidens desperate forsøk på å bortforklare reelle og negative konsekvenser ved manglende integrering virker mot sin hensikt.

En profilert politiker fra SV sitt søsterparti i Sverige mener at voldtekt begått av innvandrere er ikke like ille som de begått av svensker. Årsaken er at i deres kultur er ikke dette like ille. Liknende holdninger eksisterer i Norge. For meg avdekker slike meninger et groteskt menneskesyn og en total mangel på omsorg for offeret. Tror hun virkelig at jenta som ble utsatt for voldtekten bryr seg det fnugg om opprinnelsen til gjerningsmannen?

Utsagnet stiller seg pent inn i rekken av skandinaviske land sine forsøk på å skyve integreringsutfordringer under teppet. Hvor langt er vi egentlig villig til å strekke oss i akseptens navn? I mine øyne bidrar dette til større problemer ? ikke mindre. Aksept for umenneskelige handlinger bidrar til økt polarisering i befolkningen. Det skaper et større gap mellom «dem og oss». Det forsterker fordommer, da det setter folkegrupper opp mot hverandre. Fordommer øker, da illusjonen om at slike handlinger er kulturelt betinget. Således tar man alle fra samme sted/religion under samme kam og fordømmer et helt folkeslag. Venstresidens misforståtte snillisme fordømmer tusenvis av uskyldige mennesker.

For meg handler krenkelse og overgrep på andre mennesker ikke om religion, kultur eller opprinnelse. For meg handler det om en grunnleggende mangel på empati og respekt for andre mennesker. Det er holdninger vi ikke ønsker skal være en del av vårt samfunn.

For øvrig strekker denne misforståtte forståelsen for grusomme handlinger seg lengre enn innvandring også. Det er ikke lenge siden selveste Per Fugelli ønsket å forstå pedofile overgripere. Jeg synes tendensene til å bortforklare og uskyldiggjøre umenneskelige handlinger er skremmende!