hits

Utdanningens AirBnB

kommentarer

AirBnB har snudd hotellbransjen på hodet. Overnatting og ferier har gått fra å være et luksusgode til å være allment tilgjengelig. Nå er Teach Me Now klar for å gjøre det samme i utdanningssektoren.

 

AirBnB revolusjonerer måten vi ferierer på. De tilbyr ingen rom eller senger, men er en fasilitator som kobler ferierende og utleiere av overnatting sammen. Nettsiden fjerner standardiserte overnattingsløsninger som begrenser både tilbud og pris. I stedet lar AirBnB markedet dominere og definere hva det selv ønsker. Det har resultert i overnattingstilbud til alle, på alle måter, til alle priser.

 

Teach Me Now er revolusjonen skolesektoren har ventet på. De er utdanningssektorens svar på AirBnB. De har ikke ferdige forelesninger, pensum og lærere. I stedet lar de alminnelige mennesker ta og gi undervisning til hverandre på nett. Jeg er stolt av å være ambassadør for TMN i Norge. Deres misjon er å globalisere utdanningen og gi alle mulighet til å utvikle seg. Uavhengig av inntekt, forutsetninger og sosial bakgrunn tilbyr de en plattform hvor alle kan bidra, alle kan få.

 

Teach Me Now er et åpent nettsted hvor alle kan være både lærer og elev. Filosofien er at alle mennesker gis mulighet til å bidra. Vi har alle unike kunnskaper og ferdigheter. Ideen bak siden er å åpne for at vi som enkeltmennesker kan gi verdi til de rundt oss. Uavhengig om du sitter i en villa på Holmenkollen, på en café på Manhattan eller en landsby i Equador gis du den samme tilgangen på de samme lærerne, til den samme kunnskapen.

 

Vi lever i en global kunnskapsøkonomi hvor utdanning og kompetanse blir stadig viktigere. TMNs åpne læreplattform gir alle mulighet til å løfte seg. Trenger du leksehjelp i tysk? Da finner du det på der. Vil du dele din mattekunnskap? da kan du gjøre det der. Det geniale er at markedet bestemmer og tilbyr løsninger tilpasset forbrukeren. Si at en fattig student i Argentina ønsker å gjøre seg mer attraktiv på jobbmarkedet og lære seg økonomi. Hun har ikke råd til å betale for ekstraundervisning. Samtidig har du en økonomistudent i Norge som planlegger utvekslingsår i Argentina ønske om å lære spansk. De finner hverandre via plattformen, blir enige om en samarbeidsform og starter kompetanseutvekslingen i det virtuelle klasserommet.

 

På den andre siden har du høyt utdannede professorer og forskere som ønsker å videreformidle sine kunnskaper. En sisteårsstudent på legestudiet ønsker ekstra innføring i et avansert tema og leter opp en lærer med relevant fagbakgrunn som tar en timespris man har råd til. Alle lærere setter egne timespriser og studenter velger beste match. Så enkelt ? så effektivt.