hits

Sosialistisk skolepolitikk privatiserer utdanningen

kommentarer

Fokus på høyere utdanning og gode karakterer er høyere enn aldri før. Standardisert undervisning, manglende tilrettelegging og lav undervisningskvalitet har ført til en tredobling i kjøp av privatundervisning.

 

Helligere enn bibelen i Norge er Janteloven. Særlig gjenspeiles dette i det norske skolevesenet. Til tross for noen gode borgerlige år er det fremdeles mange sosialist-skapte dinosaurer i skoleverket igjen.

I dag deler vi klassene inn i alder og lukker øynene for ulikheter for faglig utgangspunkt, læringsprogresjon og måten å lære faget på. Faglig differensiert undervisning ville tilrettelagt læringstempo- og metode til den enkelte elev. Det er ikke ofte jeg siterer fotballtrenere, men Nils Arne Eggen sa det godt: «Det er en pedagogisk villfarelse at enere skaper tapere.» Muligheten til å dele elevene inn etter faglige ferdigheter ønskes ikke av sosialistene. Årsaken er større skille mellom elevene. Ja gud forby skulle elever gis mulighet til å nå sitt faglige potensial. Det skal ikke være lov å være god. Da er det lettere å holde de gode nede enn å fokusere på å løfte de svakeste.
Les tidligere innlegg om dette her

 

Standardisert undervisning er et klassisk eksempel på «one size fits no one». Tradisjon tro er det skjedd lite revolusjonerende hva gjelder undervisningsmetodene i Norge. Vi scorer middelmådig på internasjonale undersøkelser og er fornøyd med det. Massekommunikasjonen fra lærer til elevene er videreført. Elevene blir bedt om å analysere andres tekster fremfor å kreativt utforme egne.

 

Bruken av digitale læremidler har økt og de siste årene har endret undervisningsmetodene til en viss grad. Problemet er at fremgangsmetoden for å lære et gitt pensum er fremdeles den samme. Kvaliteten er ikke blitt bedre fordi vi bytter ut lysbilder med power point. Evnen til å tenke nytt i bruken av nye virkemidler har vært for dårlig og skolen er for redd til å tenke nytt.

 

Resultatet av dette er at flere ikke får nødvendig faglig påfyll i skolen. Stadig flere foreldre kjøper derfor privatundervisning til sine barn. Sosialistenes aversjon mot alt privat driver de inn i et desperat forsøk på å svartmale situasjonen. De forsøker å fremstille det som at det kun er de rike og «beste» som kjøper undervisning. Det er feil. Elevmassen er like variert på det markedet som i skolen generelt. Elever som ikke får tilstrekkelige utfordringer og oppfølging, med særlige evner eller store utfordringer - flere ser fordelen av privatundervisning.