hits

Advokat vil akseptere vold mot barn

kommentarer

Jeg er liberalist. Det innebærer at jeg har en urokkelig tro på og respekt for enkeltmenneskets egenart og verdi. Krenkelse, vold og overgrep er aldri akseptabelt. Norsk advokat er uenig i dette.

 

Jeg er mektig lei og blir oppriktig provosert over hvordan snillistiske, naive og liksom "forståelsesfulle" mennesker med jevne mellomrom tar til orde for å forstå. Vi må forstå hvorfor  enkelte velger å kjønnslemleste sine barn. Vi må forstå hvorfor tvangsekteskap og overgrep mot tretten år gamle jenter er ok. Og vi må forstå at fysisk vold mot barn er greit. Det er jo tross alt kulturen deres.

Helt ærlig - jeg driter i hvilken religion du sverger til. Om du tilber Gud, Allah eller spaghetti-guden er likegyldig for meg.
Jeg gir blaffen i om du er mørk, bleik eller lilla i huden,
og jeg er mer opptatt av hvordan du tilpasser deg samfunnet du lever i i dag enn hvor du kommer fra.

Det er du - og kun du - som er ansvarlig for dine handlinger.

Som liberalist er jeg tilhenger av valgfrihet og respekt for enkeltmenneskets frihet til egne valg. Men med den valgfriheten kommer også ansvar. 
Sentralt i den liberalistiske tankegangen er regelen om at min frihet slutter der din begynner.
Krenkelse av andre individer er aldri ok. Uansett hvilken patetisk og ansvarsfraskrivende argumentasjon du brukervil jeg aldri vise aksept eller forståelse for vold og overgrep.

Advokat Arild Humlen mener vi ikke skal straffe utlendinger som utøver vold mot egne barn. Hvilke signal vil noe sånt sende? Dersom en faktisk ønsker å forhindre vold mot barn er jo ikke å tillate det veien å gå! Likhet for loven er et grunnleggende prinsipp i en velfungerende velferdsstat. Å vike på disse prinsippene og åpne for diskriminering gjennom lovverket vil undergrave det rettssystemet vårt er tuftet på. Det er en skremmende og lite ønsket vei å gå.

I tillegg kan en jo spørre seg hvordan integrering skal foregå. Er det Norge som skal vike på våre prinsipper og tilpasse oss andre skikker, eller er det innvandrere som kommer som skal tilpasse seg vårt lovverk?