hits

Kjærligheten seiret

kommentarer

I dag måtte inngrodde og gammeldagse holdninger vike.
Tanken om at fordømmelse av andres kjærlighet til hverandre er ok ble nedstemt.
Skitne holdninger om at ens egne verdier skal påtvinges andre fordunstet.
Argumentasjon basert i eventyr skrevet av eldre, hvite menn for tusener av år siden ble slått.

Kirkemøtet stemte i dag for at homofile skal få gifte seg i kirken.
En selvfølgelighet for de fleste av oss. Et lite skritt for samfunnet, men et kvantesprang for kirken.

I dagens samfunn hvor våre verdier, moral og livssyn trues er det viktig å holde fast ved disse. Vi lever i en verden som daglig opplever terror, tortur og drap. En verden hvor ledere og diktatorer skylder sine groteske handlinger på uskyldig religion, tradisjon og tro. En verden i uro må kjempe for å bevare grunnmuren i samfunnet. Fundamentet vi er tuftet på. Og for meg er en av de viktigste verdiene respekten for enkeltmenneskers valg. Respekt for individets rett til å styre sine egne liv, ta sine egne valg og skape sin egen lykke. Kirkens innrømmelse av at dette også innebærer homofilt ekteskap er en viktig faktor. Ikke fordi kirken og kristen tro i seg selv er viktig for meg, men fordi det støtter opp under den norske kulturarv og tradisjon.