hits

For smart for yrkesfag?

kommentarer

- Du som har så gode karakterer må jo velge allmennfag.
Lærerens vennlige øyne smilte overbærende til meg over brillekanten. Formaningen kom med de beste intensjoner og avdekket et alvorlig problem i skolesystemet vårt.

Det er snart femten år siden (herregud jeg begynner å bli gammel?) jeg med den største selvfølge ble servert rådet om allmennfag. Ikke fordi læreren min hadde vonde hensikter. Ikke fordi han ville fraråde meg å begynne på drømmelinja. Men fordi det hersker en etablert sannhet i skolesystemet. En sannhet så innarbeidet at en ikke engang stiller spørsmålstegn ved det:
Skoleflink = allmenn, skolesvak = yrkesfag.

Senest to dager siden kunne vi lese om en som ble frarådet byggfag fordi «han var for smart».

 

Yrkesfaglig og teoretisk kompetanse blir ikke sett på som likeverdige. Teoretisk kompetanse og akademisk bakgrunn blir fremdeles sett på som mer verdifullt. Det å ha fem års skolegang gir høyere status enn femårig yrkeserfaring. FOlk snakker nedlatende om de som «bare» har fagbrev, og nærmest fnyser av de uten generell studiekompetanse. "Hvor er ambisjonene, målene, evnene til disse menneskene?" tenker de, mens de selvtilfreds sender varme tanker til det flotte arket i skuffen hjemme med tittelen «bachelor» på.

 

Stadig flere velger høyere utdanning, en bra og nødvendig trend. Arbeidslivet er i utvikling og behovet for høykompetent arbeidskraft er økende. Der en før trengte 10 arbeidere langs samlebåndet trenger vi nå en ingeniør for å styre automatiserte prosesser. Skiftet i arbeidslivet gir seg således tilkjenne gjennom endrede behov for type arbeidskraft. Men vi må ikke gå i fellen og tro at vi ikke lengre trenger fagarbeidere. Vi har ingeniører som tegner nye veitraséer, arkitekter som tegner hus og prosessmekanikere som overvåker oljeboringen. Likevel trenger vi vegarbeidere til å asfaltere, snekkere til å bygge husene og oljearbeidere til å bore etter oljen. Behovet for menneskelige ressurser vil ikke forsvinne.

 

Vi skal være stolte over yrkesarbeidene våre. Vi skal være stolte over den arbeidsomme, dyktige og faglig kompetente arbeidskraften vi har. Ikke alle individer er eller vil være akademiske suksesser. Ikke alle er egnet til å plante ræva på skolebenken i 21 (!!) år for en mastergrad, og ikke alle finner sin lidenskap i støvete bøker på universitetets lesesal. Og bra er det! For det er ikke inflasjon av professorgrader et samfunn trenger, det er diversitet. Det er ulikhet. Et homogent samfunn er ikke tjenlig for noen.

 

Jeg mener ikke det er negativt at flere velger høyere utdanning. Jeg mener det er negativt at høyere utdanning har høyere status enn yrkesfag. Samfunnets stigmatisering av de uten høyere utdanning er nedlatende. Dyktige ungdom med en lidenskap for å bli snekker, rørlegger eller annet må ikke bli hindret i å følge sine drømmer fordi det ikke er like populært som advokat eller lege. Alle yrker i samfunnet er like viktige, alle yrker fyller en funksjon. Rådgivere ved landets skoler må våkne, lærere må være objektive og samfunnet forøvrig må slutte å snakke ned yrkesfag.