hits

Statlig likplyndring

kommentarer

I dyreriket går rovdyrene etter det svakeste byttet. Den halte gasellen bakerst i flokken, den nyfødte kalven som vil gjøre minst motstand. Selv om majoriteten av våre handlinger styres ubevisst av våre primitive instinkter hadde jeg håpet at vi på dette området hadde utviklet oss mer.

 

Sosialistene snakker om mye til mer. Alle skal med, alle skal få. Godhetsrytterne stråler seg i glansen av den ureflekterte hyllesten fra menigheten. Kritiske røster som etterspør realistiske løsninger blir nådeløst festet på nåtidens kors (tabloidenes forside...) og brutalt tiet ned. "Øk skattene", lyder den rytmiske og gjentakende messingen. Om og om igjen.

 

Hvem skal betale disse skattene? Er det de ekle rikingene de elsker å hate? De kvalmingene med Tesla, fin klokke og sykkel til 50.000kr som de bruker opp og ned Holmenkollen i helgene? Det hadde i alle fall vært litt mer rettferdig å angripe de som kan kjempe tilbake. Men det ønsker ikke Arbeiderpartiet. Upåvirket av evolusjonens introduksjon av tanker, refleksjon og bevissthet om rett og galt og lar de urinstinktet styre. I likhet med rovdyrene velger de det svakeste byttet - døende/døde mennesker og deres stakkars pårørende.

 

Likplyndring er ikke et nytt  fenomen. Den umenneskelige handlingen har eksistert i årtusener, spesielt i kulturer hvor en gravla mennesker sammen med betydelige verdier. Nå fyller vi riktignok ikke kister med gullbarrer lengre, men flere etterlater verdier i form av eiendom, likvide midler og annen form for realkapital. Det er disse verdiene Arbeiderpartiet er ute etter. Pårørende, familie, barn og slekt - sorry folkens, men staten skal ha sitt, igjen!

 

Hvorfor er likplyndring greit bare fordi det er staten som står for plyndringen? Det er samme grunn til at jeg er mot dødsstraff - å ta et annet menneskeliv er i mine øyne ikke greit. Det er ikke mer greit dersom staten gjør det heller. 

 

Vi betaler skatt av pengene vi tjener. Du betaler avgifter for pengene du bruker.. Pengene du investerer i bolig betaler du eiendomsskatt av. Er du så heldig å ha god lønn og klarer å spare betaler du formueskatt. Og så skal du jaggu meg betale skatt av de stakkars kronene du har klart å holde på når du dør og?

 

Grådigheten kan formelig ingen ende ta. Jeg håper virkelig ikke arbeiderpartiet kommer til makten og setter statlig likplyndring i system.