hits

Barnehage for voksne?

kommentarer

Svært mange barn lærer grunnleggende språklige og sosiale ferdigheter i barnehagen. I takt med økende innvandring og tilhørende integreringsutfordringer øker viktigheten av barnehagens rolle. Da kan vi ikke ansatte personale som ikke snakker norsk.

Regjeringen vil kreve norskkunnskaper blant ansatte i barnehagen. Det skulle da vitterlig bare mangle. For meg er det mer overraskende at kravet ikke ligger der allerede. De med ansvar for ansettelser har også ansvar for å sørge for at rette personer får jobben. Søkere som ikke behersker norsk burde soleklart heller ikke blitt ansatt.

Har vi barnehager for å sysselsette voksne eller for å ta vare på barn?

Motstanderne av å stille krav til norskkunnskaper argumenterer med at det er en bra måte å integrere innvandrere på. Jeg er enig i at noe av det viktigste vi gjør i integreringsarbeidet er å få innvandrere ut i arbeidslivet og til å lære språket. Samtidig kan ikke dette gå på bekostning av jobben de er ment til å fylle.

Yrker hvor språkkunnskaper og grunnleggende opplæring i kultur, normer, skikker og sosial adapsjon i samfunnet er ikke akkurat den arenaen hvor det er fornuftig å plassere integrering foran kvalitet. Staten tilbyr norskkurs, jobbtreningskurs, CV-hjelp og å finne aktuelle jobber. Altså ivaretar vi voksne mennesker som kommer til Norge på en god måte. Jeg håper regjeringen sørger for å innføre språkkrav til barnehageansatte når saken skal behandles i vår!