hits

En farlig avhengighet?

kommentarer

 

På få år har digitale løsninger revolusjonert livene våre. Nye og ofte uhåndgripelige tjenester integreres så raskti hverdagen vår at de færreste legger merke til det.  Adapsjonsmønsteret og ikke minst tempoet fascinerer meg. Vil tempoet øke ytterligere og har den teknologiske utviklingen noen «ende»?

Vi mennesker er vanedyr. Vi liker å ha trygge og vante rutiner. Det skaper forutsigbarhet og for mange en etterlengtet pause i en hektisk hverdag. Likevel er det forbausende å se hvordan vi med økende tempo tar i bruk og innarbeider teknologiske løsninger i allerede eksisterende handlingsmønster. Teknologiske fremskritt har alltid vært gjeldende i menneskets evolusjon, men integrasjonen av den er raskere og økende. Innovasjon har muliggjort enorme fremskritt innenfor helse, utdanning, infrastruktur og mer. Jeg tror utviklingen vil fortsette - på godt og vondt.

Integrasjonen av teknologi gjør oss mer avhengig av den. Nye løsninger smyger seg ubemerket inn i hverdagen vår og tar over for gamle handlingsmønster. Flere tjenester er blitt som luft - du merker ikke hvor avhengig du er av den før du mister den. Så hva skjer dersom noe bryter sammen? Hvor avhengige, og dermed sårbare, har vi gjort oss av teknologi?

For all del, jeg er ikke en av skeptikerne som ønsker oss tilbake til hest og kjerre, barkebrød til frokost og halve befolkningen i skauen for å hugge skog. Likevel er det verdt å tenke over utfordringene utviklingen bringer med seg. Jo større del av vår hverdag som domineres av teknologiske løsninger, jo mer avhengig blir vi. Store deler av verden opplever krig, væpnede konflikter, grove brudd på menneskerettigheter og økende grad av terror. Millioner av mennesker kan rammes ved et tastetrykk. Makt over nettet og teknologisk infrastruktur er nærmest ensbetydende med makt over hele byer, land, kontinenter... Teknologiens utviklingspotensial har vel knapt noen ende. «Enden» vil i så tilfelle være menneskestyrt gjennom et bevisst valg. Et valg jeg tror få ønsker.

Ende eller ei - fascinasjonen og nysgjerrigheten for hva som kommer er størst. Så får en heller forsøke å ha et bevisst forhold til de medfølgende utfordringene som kommer.