hits

Moralismens pekefinger slår til igjen

kommentarer

Flere jenter enn gutter liker å kle seg i kjole. Flere gutter enn jenter liker å leke at de er supermann. Hvorfor er det et problem?

Debatten om kjønnsroller blusser opp med jevne mellomrom. Senest i dag kunne vi lese om en barnehage som kutter ut karneval fordi jentene ville ha på seg kjole:
- Vi ønsker å ha verdier som inkludering, medvirkning og kreativitet. Da passer det ikke inn i våre verdier å ha et arrangement der det er viktig å passe inn i ulike kjønnsroller.

Kjønnsdebatten preges av høyrøstede meningsytrere som snakker varmt om medvirkning og rett til selvstendige valg. Paradokset er at det er de samme som er de sterkeste kritikerne av de valgene som tas. Moralistene opphever sine egne verdier til å være bedre enn andres og retter sin formanende pekefinger mot det politisk ukorrekte. Den svenske bølgen av den trendy meningen om at kjønn ikke eksisterer, det skal ikke hete hun og han ? men hen ? ruller også over til oss. De har konstruert et bilde av samfunnet slik de mener det bør være og fordømmer åpenlyst de valg som ikke passer inn.

Jeg forstår intensjonen; de ønsker ikke at etablerte kjønnsroller skal diktere valgene vi tar. Problemet er fremgangsmåten, nemlig å fordømme og overstyre valgene de ikke liker. Dersom en jente vil kle seg ut som snekker hylles hun. Moralistene jubler og bruker det som en seier for valgfriheten, symbolet på likestilling. Men venninnen som elsker Frost og ønsker å kle seg i kjole løftes frem som et eksempel på et svakt offer for samfunnets kommersialisering og forsterking av kjønnsroller.

Hadde gruppen elitistiske og politiske korrekte mennesker virkelig vært opptatt av frie valg ville de bejublet begge jentene ? selv om ikke prinsessevalget passet inn i deres fiktive drømmeverden. Samlingen venstreradikale rødstrømper har gitt seg selv definisjonsmakt for hva som er de rette valgene. Men det å anta at barns selvstendige valg kun kommer av at de er svake offer for samfunnets satte kjønnsroller er et uttrykk for manglende tro på ens egen evne til å oppdra selvstendige sterke barn.

Det vil alltid være ulike former for press i et samfunn. Press som i ulik grad påvirker valg vi tar. Å forby småjenter i å kle seg i kjoler er en kortsiktig og lite gjennomtenkt taktikk. Vi bør heller fokusere på å oppdra våre barn med evnen til å ta selvstendige valg. Ha fokus på å lære barna respekt for andre, selvsikkerhet og selvstendighet. Når min fremtidige datter kommer til meg før et karneval og forteller hva hun vil gå som - prinsesse, snekker, Batman eller en bever - så spiller det ingen rolle så lenge valget er hennes eget.