hits

Selvmord - for ubehagelig å snakke om?

kommentarer
En av Fremskrittspartiets tidligere høvdinger er John Alvheim. Han var en mann som hver eneste dag stod på for rettferdighet for enkeltmennesket og kjempet den svakes kamp.

John Alvheim gikk dessverre bort i 2005, og for å ære hans arbeid og videreføre arven opprettet Fremskrittspartiets John Ingolf Alvheims ærespris til noen som "har gjort eller gjør en ekstraordinær innsats for å bedre livskvaliteten til sine medmennesker."

Hvert år er det knyttet stor spenning til hvem får den, og utdelingen er alltid et følelsesladet og viktig høydepunkt under våre landsmøtemiddager. Årets prisvinner var LEVE - en organisasjon som arbeider for og med etterlatte etter selvmord.

De har det ofte tyngre enn etterlatte fra "vanlige" ulykker, men mye på grunn av tabuene knyttet rundt dette blir det lite pratet om. Vi må tørre å snakke om det ubehagelige!

Nærmere 600 mennesker valgte å ta sitt eget liv i 2011.
600 enkeltmennesker som fant livet for tungt til å fortsette.
600 individer som ikke lengre så noen utvei.
600 døtre og sønner, mødre og fedre, søsken og venner valgte å ikke lengre være en del av oss, vårt liv, vårt fellesskap.

Det er 600 for mange.

Tabuer hindrer dialog og løsninger. Vi klarer ikke forebygge hendelser som vi nærmest ignorerer at finnes og skjer. Organisasjoner som LEVE gjør en formidabel innsats i forebygging og sorgbehanding og bidrar til å sette selvmord på dagsorden. Derfor er jeg glad for og stolt over at de i år fikk tildelt æresprisen, med en større sum penger, for å vise støttet til deres viktige arbeid.