hits

Programdebatt!

kommentarer

Alle politiske partier har et partiprogram. Et program som trekker opp retningslinjene for hva partiet skal mene på de fleste samfunnsområder og for hva vi ønsker for fremtiden. Vårt program er til behandling nå as we speak.

Få, om enn noen, lever vel under den illusjon at samtlige medlemmer i et politisk parti er hundre prosent enig i absolutt alt. Særlig vi som er medlemmer i et liberalistisk frihetselskende parti som består av mange sterke individer må tåle at det også er uenighet om visse politiske saker.

I Frp er det uenighet om bl.a. fiskeripolitikk, helse, skole, sykelønnsordningen, religionsundervisning, samferdsel og så videre. Den saken jeg personlig har engasjert meg i er i skolepolitikken.

Det et noen som ønsker at vi skal innføre heldagsskolen. En politikk og et ønske vi kun deler med Sosialistisk Venstreparti! Jeg ser intensjonen bak forslaget, da dagens skole langt i fra er tilfredsstillende. Frafallet fra videregående utdanning er enorm, 1 av 5 gutter går ut av grunnutdanningen uten å kunne lese og skrive, og tilpasset opplæring er for mange mer en myte enn realitet. Men løsningen er IKKE flere timer.

I dagens skole har vi 9000 ufaglærte lærere. Når vi vet at læreren er den viktigste faktoren for elevenes læring og motivasjon er ikke dette bra nok. Vi kan ikke øke timetallet nå og skape behov for enda flere ufaglærte! Først må vi sørge for nok lærere på allerede eksisterende antall timer!

Frp bør være opptatt av kvalitet foran kvantitet. Tall, symboler og meningsløse løfter om flere timer uten innhold blir for meg feil, og jeg håper at dette ikke blir vedtatt!

Jeg skal holde innlegg i debatten om ikke lenge, og kommer til å gjøre det jeg kan for å hindre at Frp skal gå inn for heldagsskolen. Og det er jo dette som er politikk, det er dette som er spennende - kampen for å sørge for at partiprogrammet som skal gjennomføres til høsten er best mulig!