hits

Demokrati med "best før"-dato?

kommentarer

I år hadde jeg den ære og det privilegium at jeg fikk holde min 2. tale på nasjonaldagen, denne gangen på Skåla.


Hovedtemaet for min tale gikk mye på Bjørnstjerne Bjørnson, både på grunn av hans engasjement på vegne av markeringen av nasjonaldagen, sangen med videre, men også på grunn av hans sterke tilhørighet til og røtter fra regionen hvor jeg er fra, Molde og Romsdalen.


Men jeg valgte også å adressere et annet tema, et tema jeg mener det er viktig ikke å glemme bort. Nemlig viktigheten av fortsatt å kjempe for demokratiet vårt, viktigheten av engasjement, av å ville noe. Jeg bruker ofte et sitat fra Thatcher om dette, nemlig: jeg er i politikken på grunn av konflikten mellom det gode og onde, og fordi jeg tror på at det gode vil triumfere. Et sitat jeg også valgte bruke i talen, nettopp fordi det sier noe om hvorfor en må engasjere seg.


Demokrati er ingen selvfølge, demokrati kommer ikke gratis - demokrati er ferskvare! All den tid vi lever i et samfunn hvor flere bruker stemmeretten sin på Grandiosavalget og idol enn ved politiske valg, ja da har vi et problem!


Demokratiets største trussel er ikke nødvendigvis motstanderne mot det - det er likegyldigheten overfor det.

Vi skal være stolte over Grunnloven vår, en grunnlov som var svært moderne og forut for sin tid. En grunnlov som ivaretar noen av de viktigste verdiene vi har i vårt samfunn, nemlig ytirngsfrihet, trosfrihet, demokrati og menneskeverd. Samtidig lever vi i en verden hvor en til stadighet ser at disse verdiene er truet. En verden der folks frihet, likeverd og rettigheter, folks ukrenkelige egenverdi, daglig blir utfordret, satt på prøve og trampet på. Da kan vi ikke ta den friheten vi holder så hellig for gitt.


Jeg synes det er trist og et varselstegn at valgdeltakelsen er synkende, og vi må alle, politikere som velgere, unge som voksne bidra til å øke denne til høsten!