hits

Taleskriving

kommentarer

Som politiker skal en være ganske allsidig da arbeidet innebefattes av svært mange ulike type oppgaver. En av dem er rett og slett det å snakke.

Nå styrer jo vi politikere mye av dagen selv og tar avgjørelsen om hva vi skal takke ja til og stille opp på. Noen er på bedriftsbesøk og liknende kontinuerlig, andre er mer typen som burer seg inne på kontoret, drukner i merknader og ser dagslys hver skuddår, mens andre igjen reiser mye rundt og snakker i ulike forsamlinger om ulike tema. Jeg tilhører sistnevnte.

Det ikke noe videre godt bevart hemmelighet at munndiareen definitivt ofte er tilstede hos meg, og den gir seg også til utløp i hvordan jeg prioriterer tiden. Jeg reiser svært mye rundt på skoler og bedrifter, samlinger, årsmøter, fagseminar osv. Ofte holder jeg innlegg, på alt fra 10 minutter hilsningstale til timers foredrag om ulike tema. Og jeg elsker det, jeg elsker å møte nye mennesker og få mulighet til å «spre det glade budskap» (i frykt for å virke som et forkynnende medlem av Jehovas vitne her).

Men det kan også være vanskelig å hele tiden skulle skrive disse talene, foredragene, innledningene til debatter og liknende. Jeg skriver alt selv og det fordrer derfor at en bruker litt tid! Det er en spennende øvelse i multitasking det å en dag skrive 40 minutters foredrag om studentpolitikken til frp, en ti minutters innledningstale til fagskolenes landsmøte og en hyllest av Grunnloven til 17.mai-talen ? alt på en gang. Sitter med sistnevnte nå ? blir bra!

Det sies jo at det å stå foran en forsamling er den største frykten mennesket har, rangert før død! Vanesak, øvingssak eller naturlig?