hits

Forby seksualisering av barn!

kommentarer

Debatten rundt forbud mot hijab eller nikab i skolen har igjen blusset opp. Kunnskapsministeren inntar en passiv holdning, fraskriver seg alt ansvar og skyver all beslutningsmyndighet over på skolene:

Dette finner jeg passivt, feigt og uansvarlig. Spørsmålet om å tillate bruk av et kulturelt symbol på kvinneundertrykkelse og seksualisering av barn i skolen er for viktig til å forsøke ties i hjel bare fordi Halvorsen finner spørsmålet krevende. Jeg har skrevet noen blogginnlegg om dette tidligere som du kan lese her: http://mettehanekamhaug.no/?s=hijab


Bruk av hijab og nikab forklares med at kvinner har et ansvar for å dekke seg til for å ikke dekke seksuell tenning hos menn. Hvordan forsvarer de da at jenter ned i 6år skal bli påtvunget dette kulturelt- og symbolsk prangende plagget? Det er jo selv flere muslimske land som nettopp har forbud mot barnehijab på grunn av dette.


Jeg og Fremskrittspartiet er ikke redd for å være tydelig i denne debatten.
Nei - det skal ikke være opp til skolene å åpne for seksualisering av små barn.
Nei - dette handler ikke om "forståelse" for andres religion.
Nei - dette strider ikke mot liberalisme og valgfrihet, for hvems valgfrihet er det egentlig det kjempes for her?

JA - vi ønsker et nasjonalt forbud mot bruk av hijab og nikab i grunnskolen i Norge.

Så enkelt kan det sies Kunnskapsminister Halvorsen, når skal du tørre ta et standpunkt?